COVID-19 — Jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Drodzy Pacjenci 

Informujemy że cały nasz personel przeszedł szczepienie

3 dawkami szczepionki przeciwko COVID19

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników gabinetu,  w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wariantem OMIKRON COVID-19 , ponownie wdrożyliśmy zaostrzone procedury sanitarne.

Dotyczą one zarówno pracowników gabinetu jak i naszych pacjentów. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie  się z nimi przed umówieniem wizyty.

 

Informacje dla pacjentów:

 • Pacjenci na zabiegi umawiani są telefonicznie na konkretne godziny, w odstępach co godzinę, w taki sposób aby w gabinecie przebywał wyłącznie jeden Pacjent.
 • Na umówioną wizytę prosimy przychodzić punktualnie (nie przed czasem), aby nie doszło do kontaktu z poprzedzającym pacjentem.
 • Obecność na terenie gabinetu została ograniczona tylko do osób, których dotyczy zabieg. Osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na teren gabinetu.
 • Po wejściu do gabinetu Pacjent zostanie poproszony o dokładne umycie rąk środkiem do chirurgicznej dezynfekcji znajdującym się w bezdotykowym dozowniku przy wejściu.
 • Personel gabinetu będzie na bieżąco instruował pacjenta o dalszych krokach w zależności od zaplanowanego zabiegu.
 • Osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych oraz osoby które przebywały lub pozostawały w kontakcie z osobami  chorymi czy z osobami z podejrzeniem choroby prosimy o kontakt w celu przełożenia wizyty na inny  dogodny dla Państwa termin.

 

Działania prewencyjne wdrożone w gabinecie:

 • Wszyscy nasi pracownicy zostali zaszczepieni 3 dawkami szczepionki przeciwko COVID19
 • W gabinecie w sposób ciągły działają przepływowe medyczne lampy UVC dezynfekujące powietrze.
 • Pomiędzy wizytami uruchamiane są medyczne lampy UVC bezpośredniego działania w celu dezynfekcji powierzchni.
 • Klamki i wszystkie powierzchnie kontaktowe są dezynfekowane po każdym pacjencie.
 • W jednym czasie w gabinecie obecny jest tylko zespół niezbędnego personelu.
 • Pracownicy wyposażeni są w dodatkowe środki ochrony osobistej (system ochrony osobistej 3M Versaflo, rękawiczki).
 • Po każdej wizycie gabinet jest dezynfekowany preparatami przeciw wirusom/bakteriom.